CARPE DIEM !


Welcome in my creative studio

Creativity is a gift filling my days with joy and magic. It is my valuable, inflation-protected capital: the more I use it, the more it flourishes. And it's free, like all the best things in life! I love to document the beauty of our nature in photos and express my joy of life by painting and writing.  Each day is another fascinating chance to learn something new and exiting - what a blessing!

 

This website is about small everyday miracles I have experienced and interpreted in paintings and photos. Hope you leave my creative studio with a smile. Feel free to contact me in case you have some comments or questions. Carpe diem!


Willkommen in mein Kreativstudio

Kreativität ist ein Geschenk, das meine Tage mit Freude und Magie erfüllt. Es ist mein wertvollstes, inflationsgeschütztes Kapital: je mehr ich es benutze, desto schöner blüht es. Und es ist kostenlos wie all das wertvollste im Leben! Ich liebe es, die Schönheit unserer Natur in Fotos zu dokumentieren, und meine Lebensfreude beim Malen und Schreiben auszudrücken. Jeder Tag ist eine neue faszinierende Gelegenheit, etwas Neues und Spannendes zu lernen - was für ein Segen!

 

Diese Website zeigt Dir kleine alltägliche  Wunder, die ich erlebt und malerisch wie auch fotografisch interpretiert habe.  Hoffentlich verlässt Du mein Kreativstudio lächelnd. Für eventuelle Fragen oder Feedback steht das Kontaktformular bereit. Carpe diem!


Tervetuloa elämäniloni lähteille

Luovuus on lahja, joka tuo päiviini iloa ja taikaa. Se on arvokkainta, inflaatiosuojattua  pääomaani: mitä enemmän sitä käytän, sitä vapaammin se kukoistaa. Lisäksi se on  ilmaista, kuten kaikki mikä elämässä on arvokkainta. Valokuviin tallennan luontomme kauneutta, ja elämäniloani ilmaisen maalaten ja kirjoittaen. Jokainen päivä on uusi kiehtova mahdollisuus oppia jotain uutta ja jännittävää - mikä siunaus!

 

Näiltä sivuilta löydät  pieniä arkipäivän ihmeitä, joita olen kokenut ja tulkinnut  maalaten ja kuvaten. Toivon, että sivuilta poistuessasi huomaat hymyileväsi. Contact-lomakkeella voit halutessasi kommentoida tai esittää kysymyksiä. Carpe diem!